TÁMOP 3.1.7

A TÁMOP-3.1.7-11/2-2011 „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” címû pályázati kiírás keretében „Infokommunikációs technológiák alkalmazása, tehetséggondozás” címmel nyert pályázatot a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (4100 Berettyóújfalu József Attila út 11.)

A pályázat azonosító száma: TÁMOP -3.1.7-11/2-2011-0014

A projekt megvalósítási idõszakának kezdõ idõpontja: 2012.03.01.

A projekt fizikai megvalósításnak határideje: 2012.10.31.

A projektet az Új Széchényi Terv keretében az ESZA Társadalmi Nonprofit KFT támogatja, a támogatás összege 5.766.355 Ft azaz ötmillió-hétszázhatvanhatezer-háromszázötvenöt Ft összegû, vissza nem térítendõ támogatás

A projekt megvalósítása során az intézmény pedagógusai képzéseken vesznek részt, ahol ismereteket szereznek:

  • a referencia-intézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítására
  • a referenciaintézmény mintaértékû eljárásainak adaptációját támogató tevékenység módszertanáról
  • az intézményközi horizontális tanulás megszervezésérõl
  • a leendõ referencia-intézmény kínálatának szakszerû és eredményes megjelenítésére
  • a tantestület tagjai megismerkedhetnek a többségük által nem gyakorolt modernizációs területekkel
  • változás és projektmenedzsment a közoktatási intézmények gyakorlatában képzésen a vezetõk készülhetnek fel a munkára

A képzéseken túl az intézmény pedagógusai szakmai mûhelymunka során készülnek fel a referencia intézményi feladatok szakszerû hatékony ellátására.

A project eredményes megvalósítását segíti a pályázaton nyert támogatásból eszközbeszerzésre fordítható összeg. Amellyel egyben tovább gyarapszik az intézmény mûszaki, technikai felszereltsége is.

Majosi Pálma projektmenedzser