A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Nemzeti Tehetség Programáltal kiírt„A magyar anyanyelvi, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek anyanyelvi identitás megőrzését célzó tehetséggondozó programok támogatása” című, NTP-ATP-20-0019 kódszámú pályázat keretében „Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós” elnevezésű program megvalósítására a Miniszterelnökség mint Támogató Szervezet 

1 000 000 Ft összeget biztosít. Célunk a szóbeli és írásbeli választékos kifejezésmód gazdagításával, az anyanyelvi műveltség, a megismerő képességek, a digitális kompetencia és a kritikus gondolkodás fejlesztése.

Az anyanyelvi készségek fejlesztését célzó programokat április, május, június hónapokban is folytattuk tovább az intézmény negyedik osztályos tanulóival. Több foglalkozást szenteltünk iskolánk névadójának, József Attila életének és költeményeinek a megismerésével. Ennek kapcsán a magyar költészet napjáról is megemlékeztünk. A téma feldolgozásakor szabadulószobás interaktív feladatokat oldottak meg a gyerekek, amit nagyon élveztek. A költőről tabló, powerpointos bemutató is készült. Az életéről szóló kvízjátékhoz a világháló nyújtott segítséget. Az eddig tanult verseit felelevenítettük és illusztrálták is azokat. A rímkeresős puzzle játék kirakásával újabbakkal is megismerkedtek. Az édesanyák köszöntésére verset tanultak, fogalmazást írtak és ajándékot is készítettek az Alkotóház kézműveseinek a segítségével. A Föld napja alkalmából a Zöldítőnek nevezett foglalkozásunkon kisétáltunk a közeli erdőbe. „Te mit tehetsz és a családod?” címmel a gyerekek fogalmazást írtak a bolygónk megóvása érdekében, majd felhívó plakátot készítettek csoportmunkában. Hagyományőrző foglalkozásunkon pünkösdi népszokásokkal ismerkedtek meg, és pünkösdi királynét választottak a gyerekek. Berettyóújfalu irodalmi alakjainak a felkutatása is nagyon érdekelte őket. Csoportokban bemutatták lakóhelyünk híres szülötteit.  Rajzos útvonaltervet készítettek ezek bejárásához, amit a következő foglalkozásunkon meg is tettünk. Zenedélutánunk fergetegesre sikerült. Tanítványaink a Körömvirág együttessel közösen énekelték magyar költők megzenésített verseit. Az online oktatás miatt, a gyermekkönyvek napján elmaradt könyvtári foglalkozásunkat is sikerült Vezendiné Borbély Margit vezetésével pótolni, aki egy igazi szabadulószobás játékkal lepte meg a gyerekeket.