A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Nemzeti Tehetség Programáltal kiírt„A magyar anyanyelvi, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek anyanyelvi identitás megőrzését célzó tehetséggondozó programok támogatása” című, NTP-ATP-20-0019 kódszámú pályázat keretében „Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós” elnevezésű program megvalósítására a Miniszterelnökség mint Támogató Szervezet 

1 000 000 Ft összeget biztosít. Célunk a szóbeli és írásbeli választékos kifejezésmód gazdagításával, az anyanyelvi műveltség, a megismerő képességek, a digitális kompetencia és a kritikus gondolkodás fejlesztése.

Az anyanyelvi készségek fejlesztését célzó programokat február és március hónapokban is folytattuk tovább az intézmény negyedik osztályos tanulóival. Első ízben interaktív feladatokon keresztül gyarapítottuk szókincsüket és fejlesztettük digitális tudásukat, majd csoportosan szóbeli szövegalkotással, tréfás mesék fogalmazásával próbálkoztak a gyerekek. Ellátogattunk a Bodorka Népmesepontba, ahol Rácz Anikó interaktív, élőszavas mesemondását hallgattuk meg „Varjún szerzett dolmány” címmel. A tél temetését, a tavasz eljövetelét álarckészítéssel ünnepeltük, majd mindenki maskarába öltözött és egy kis rigmussal mutatkozott be a többieknek. Nőnapra köszöntők írásával próbálkoztak a gyerekek és az Alkotóház munkatársainak segítségével ajándékot is készítettek az édesanyáknak. Egy kis időre az 1848-as forradalom hőseinek bőrébe bújva szavalták el a Nemzeti dalt, csoportokban megfogalmazták követeléseiket „Ha én lennék Petőfi Sándor” címmel. Saját készítésű huszárcsákóban toborzó verseket gyűjtöttek. A víz világnapja alkalmából kisétáltunk a Békás-tóhoz, ahol felhívó plakátot készítettek az édesvíz-készletek megóvása érdekében.