Hírek - Szakáll Ferenc Józsefné MINISZTERI ELISMERÉSESzakáll Ferenc Józsefné MINISZTERI ELISMERÉSE

vissza...

2024.07.04, 23:20

Szakáll Ferenc Józsefné Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült kimagasló szakmai tevékenységének elismeréséül. A jutalmat Majosi Pálma, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ Igazgató Asszonya adta át iskolánk ballagási ünnepségén.
Nagy szeretettel gratulálunk ehhez a kiemelkedő elismeréshez is!
A Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartásában működő Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és AMI pedagógusa Szakáll Ferencné 1994 óta tanárként végzi oktató nevelő munkáját az intézményben.
A pedagógus pályán eltöltött évtizedek alatt szakmai tevékenységére az elhivatottság az innováció, a jó szervező készség és a nagy munkabírás jellemző. A matematika és fizika tantárgyak megszerettetését mindenkor fő feladatának tekintette. Szakmai munkáját pontosság, példamutatás, elhivatottság, jó kezdeményezőkészség jellemzi.
Tanítványaival nagy szakmai hozzáértéssel foglalkozik a matematikai tehetséggondozás során. Felkészítő munkája rendkívül körültekintő, mindig a maximális tudásra törekszik. Lelkiismeretes tehetséggondozása eredményeként tanítványai számtalan alkalommal szerepeltek országos, megyei és körzeti matematika versenyeken, ahol sokszor dobogós helyezésket értek el tanítványai. A diákjaival elért szép sikerek öregbítik iskolánk és Berettyóújfalu város hírnevét.
Tehetséggondozó munkáján felül felzárkóztató foglalkozásai is biztosítják a tanulók esélyegyenlőségét.
Minden erejével arra törekszik, hogy választott hivatását emberséggel, nagy szakmai felkészültséggel végezze. A rábízott gyerekekkel igyekszik megszerettetni a sokaknak nehéz matematikát és fizikát.
Élvezi a kollegák bizalmát, felsős munkaközösségvezetőként széleskörű ismeretire támaszkodva segíti az iskolai munka magas színvonalú szervezését, koordinálását.
Szakáll Ferenc Józsefnét, Lenkét magas színvonalú tehetséggondozó munkájáért, a diákokkal matematikából elért országos, regionális és megyei eredményeiért a Berettyóújfalui Tankerületi Központ 2024 tavaszán "Az év pedagógusa" díjban részesítette.
Szeretettel gratulálunk az elismerésekhez! Jó egészséget és sok erőt kívánunk!