Hírek - NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 1920.JÚNIUS 4.- 2024.JÚNIUS 4.NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 1920.JÚNIUS 4.- 2024.JÚNIUS 4.

vissza...

2024.06.04, 20:31

Iskolánk idén is megemlékezett az első világháborút lezáró Trianoni békediktátumról, csatlakoztunk a Kézfogás című dal énekléséhez a korábbi évekhez hasonlóan 2024-ben is.

A mai nap, 2024. június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján városunk iskolásainak énekétől volt hangos településünk központja délelőtt 11 órakor.

A hazájuktól elszakított magyarokat az összetartozásba vetett hit tartja össze és ez egyben megmaradásuk záloga is. A külhoni magyarság megőrizte nyelvét, kultúráját, nemzetéhez való ragaszkodását. Mi hiszünk a magyarság jövőjében és ezért fontos, hogy határainkon innen és túl közös énekléssel erősítsük a magyarság nemzeti összetartozását.

Örülünk, hogy tanulóink is részt vettek a közös éneklésben, ezzel is erősítve bennük, hogy „MI MAGYAROK ÖSSZETARTOZUNK!”

Hálásan köszönjük Magyar Emese és Némethné Kiss Marietta éneket tanító kolléganőknek az alapos felkészítést!