Hírek - Kocsisné Jován Ildikó MINISZTERI ELISMERÉSEKocsisné Jován Ildikó MINISZTERI ELISMERÉSE

vissza...

2024.07.04, 23:16

Kocsisné Jován Ildikó Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült kimagasló szakmai tevékenységének elismeréséül. A jutalmat Majosi Pálma, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ Igazgató Asszonya adta át iskolánk ballagási ünnepségén.
Nagy szeretettel gratulálunk ehhez a kiemelkedő elismeréshez!
 
Kocsisné Jován Ildikó 2004 szeptembere óta a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa. Az itt töltött évek során sokrétű pedagógiai tevékenységet végzett, végez teljes odaadással és lelkesedéssel.
Az iskolán belül és kívül is követendő példát mutat. Munkafegyelme példaértékű. Munkakörén túli feladatokat is önként vállal. Oktató-nevelő munkáját magas színvonalon végzi. Tanulói fejlődését folyamatosan nyomon követi, segíti. Érdekes, színvonalas programokat szervez. A nevelőtestület és szakmai munkaközösségek munkájában aktívan részt vállal. Iskoláját rendszeresen képviseli külső helyszíneken is. Pedagógiai és szakmai hozzáértése elismerésre méltó. Pedagógusként és nem pedagógusként dolgozó munkatársakkal egyaránt együttműködő, empatikus, következetes, rugalmas.
Pályafutása során bármilyen feladatot kapott, mindig igyekezett maximálisan helytállni. Tanórán kívül is számos tevékenységet végez. Tanulmányi versenyekre készít (Barátunk a könyv, Néprajzi vetélkedő, Kazinczy-verseny, Vers- és mesemondó versenyek, Komplex versenyek, Nyelvész, Szövegértés versenyei), ahol előkelő dobogós helyeket érnek el tanítványai. Kapcsolatot ápol Berettyóújfalu városának kulturális intézményeivel (Bodorka Népmesepont, Sinka István Városi Könyvtár, Bihari Múzeum, Nadányi Zoltán Művelődési Központ, Makk Kálmán Mozi). Iskolakóstolgató foglalkozások szervezésében vesz részt. Több éven át színjátszó szakkört vezetett. Diákjai rendszeresen szerepeltek és szerepelnek színdarabjaikkal iskolai és városi rendezvényeken. Számos pályázat megírásában és kivitelezésében vett részt.
Hosszú évek óta 1-2. osztályos magyar nyelv és irodalmat tanítóként dolgozik iskolájában Kocsisné Jován Ildikó. Évtizedek óta adja át a tudást a város gyerekeinek, tanítja őket az új tudás iránti érzékenységre, a jóra, az együttműködési készségre, az életre. Osztályfőnöki, tanítói munkája különleges minőségű. A legnehezebben kezelhető tanuló is figyel rá, szavainak hatására a legtöbben – az élet felkínálta lehetőségek közül – a jó utat választják. Tanít, nevel és szervez. Lelkes és lelkesít. Biztos alapokat ad.
Osztályával gyakran vesz részt levelezős vetélkedőkön, például a „Játékos Hortobágy” elnevezésű versenyen az elmúlt években és idén is osztálykirándulást is nyert. Már hatodik éve nyeri el kolléganőjével az EMMI és a Nemzeti Tehetség Program támogatását tehetséggondozó rendezvényekre.
Példamutató munkájának köszönhetően 2018-ban Berettyóújfalu Város Önkormányzata Fehér Istvánné - díjban részesítette, mely elismerést a városban kiemelkedő munkát végző pedagógusok kapnak.
Ildikó további munkájához sok erőt és jó egészséget kívánunk!