Hírek - Herczeghné Balázsi Róza Gyöngyi pedagógus elismerése és nyugdíjba vonulásaHerczeghné Balázsi Róza Gyöngyi pedagógus elismerése és nyugdíjba vonulása

vissza...

2024.07.01, 20:20

Herczeghné Balázsi Róza Gyöngyi, a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola tanára a pedagógus pályán eltöltött 40 év kiemelkedő munkája alapján kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. A jutalmat a ballagáson Majosi Pálma, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ Igazgató Asszonya adta át.

Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott Pintér Sándor Belügyminiszter Herczeghné Balázsi Gyöngyi asszonynak a gyermekek, tanulók oktatása-nevelése érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréséül, nyugállományba vonulása alkalmából.

Nagy szeretettel gratulálunk az elismeréshez és nagyon boldog, tevékeny, jó egészségben bővelkedő nyugdíjas éveket kívánunk!

 

Herczeghné Balázsi Róza GyöngyiPedagógiai pályáját a valamikori Berettyóújfalui 2. számú Általános Iskolában kezdte 1984-ben orosz-testnevelés szakos tanárként. Azóta is itt, a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevet viselő intézményben dolgozik. Ez volt az egyetlen munkahelye.

 

Az elmúlt 40 év során bebizonyította, hogy kiváló szakmai tudással rendelkezik.
Őszinte, gyermekszerető pedagógus. Szakmai tevékenységére az elhivatottság, a gazdag módszertani kultúra, az innováció, a jó szervező- és kezdeményező készség és a kitartó munkabírás jellemző. Nagy hangsúlyt fektetett a tanulók differenciálására, tehetséggondozására; a sport és a német nyelv megszerettetése mellett az egészséges életmód kialakítására. Diákjai, kollégái nagyon szívesen dolgoztak vele, mind tanórán, mind tanítási órán kívül. Négy alkalommal vett részt a „Határtalanul” program sikeres lebonyolításában. A testnevelés munkaközösség vezetőjeként hatalmas energiával koordinálta és szervezte a székhelyintézményben és a tagintézményben testnevelést tanítók munkáját, illetve a közel 660 diák sportversenyekre történő nevezését. Tankerületi Diáksport Megbízottként a 2019/2020-es tanévben koordinálta a Berettyóújfalui Tankerület 44 iskolájának a minőségi testnevelésbe való bekapcsolódását, képzések szervezét, ezzel a Magyar  Diáksport Szövetség szakmai munkáját segítve.

Négy évig a Diákönkormányzat segítő pedagógusaként támogatta iskolánkban a szabadidős programok színvonalas megrendezését.

Az iskolai élet mindennapjaiba és az iskolán kívüli sporttevékenységekbe egyaránt aktívan szervezte be a tanulókat. Pályázó kedve, kitartása, munkabírása töretlen, így ezzel is sikeresen hozzájárult ahhoz, hogy minél színvonalasabb legyen intézményünk sportélete, diákélete. A lelkiismeretes munka egyik eredménye, hogy évtizedek óta képviseli tanítványaival városunkat a megyei és az országos versenyek döntőjében. Kiváló kapcsolatot ápol városunk különböző sportszakosztályainak edzőivel. A sport terén végzett munkája mellett a német tanulmányi versenyekre is eredményesen készítette fel mindig diákjait, pályájának kezdetén pedig orosz versenyek során Kijevbe és Moszkvába is eljutott tanítványaival. Egyik fő szervezője volt éveken keresztül iskolánk Tankerületi szintű idegen nyelvi versenyének.

 

Munkájával hozzájárult megyénk, városunk, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ és intézményünk hírnevének öregbítéséhez és sportéletének pozitív megítéléséhez is.

Az oktatásban végzett munkájáért Miniszteri elismerő oklevélben részesült már 2022. június 5-én.

Nevelő-oktató, pedagógiai tevékenységét nagy odaadással, megbízhatóan végezte. Sokoldalúságát, jó szervező készségét bizonyítják a pedagógus pályán eltöltött évek alatt végzett tevékenységei.

Hálásak vagyunk Gyöngyinek Mindenért, példaként áll mindannyiunk előtt!