Hírek - CSEKE SZILVIA TANKERÜLETI ELISMERÉSECSEKE SZILVIA TANKERÜLETI ELISMERÉSE

vissza...

2024.07.04, 23:24

A 2023/ 2024. tanévben végzett kiemelkedő szakmai munkájáért a Berettyóújfalui Tankerületi Központ CSEKE SZILVIA pedagógust Tankerületi Elismerő Oklevélben
és könyvjutalomban részesítette. Az elismerést Kurtán Mónika Főigazgató Asszony adta át iskolánk tanévzáró ünnepségén.
 
Nagy szeretettel gratulálunk ehhez az elismeréshez!
 
Cseke Szilvia 2011 augusztus óta a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa. Osztályfőnöki, tanítói, tanári munkája különleges minőségű: tanít, nevel és szervez; lelkes és lelkesít; biztos alapokat ad magyar nyelv és magyar irodalom tantárgyakból.
Az iskolánkban töltött évek során sokrétű pedagógiai tevékenységet végzett és végez teljes odaadással és lelkesedéssel; kezdetben tanítóként dolgozott, később tanári képesítést is szerzett: jelenleg a 6.b osztály osztályfőnöke, a Diákönkormányzat mentora és felső tagozaton tanító magyar nyelv és irodalmat tanító tanár. Az évek során sokféle feladatot kapott, ami folyamatos megújulásra ösztönözte Cseke Szilviát.
Az iskolán belül és kívül is követendő példát mutat. Munkakörén túli feladatokat is önként vállal. Oktató-nevelő munkáját magas színvonalon végzi. Pedagógusként, osztályfőnökként és Diákönkormányzatot segítő mentorként egyaránt érdekes, színvonalas programokat, műsorokat szervez; mindent lelkiismeretesen, a legjobb tudása szerint végez. A nevelőtestület és szakmai munkaközösségek munkájában aktívan részt vállal. Magas szintű szakmai tudásával segíti, támogatja kollegáit. Iskolai kulturális események szervezője és lebonyolítója (advent, magyar kultúra napja, József-Attila napok, tanévnyitó, tanévzáró). Iskoláját rendszeresen képviseli külső helyszíneken is a különböző versenyek és városi műsorok kapcsán (idei évi Március 15. Holokauszt, Trianon). Pedagógiai és szakmai hozzáértése elismerésre méltó. Tanítványokkal, szülőkkel, pedagógustársaival közvetlen, segítőkész. Szülőkkel szoros viszonyt alakít ki, felső tagozaton osztályában tart anyák napi ünnepséget is.
Pályafutása során bármilyen feladatot kapott, mindig igyekezett maximálisan helytállni. Tanórán kívül is számos tevékenységet végez: kirándulások, könyvtárlátogatások, szemétszedés, önkénteskedés, Suli-diszkó, elsősök avatóünnepsége, halloween, farsang, kerékpártúra, családi-és sportnap. Tanulmányi versenyekre készít (Kazinczy-verseny, Vers- és mesemondó versenyek, Komplex versenyek, Helyesíró versenyek), ahol előkelő dobogós helyeket érnek el tanítványai. Kapcsolatot ápol Berettyóújfalu városának kulturális intézményeivel (Sinka István Városi Könyvtár, Nadányi Zoltán Művelődési Központ, Makk Kálmán Mozi). Tanít, olvasóvá nevel, közösséget épít, egyéni bánásmóddal, pozitív megerősítéssel. Tanítványai kiemelkedő eredményeket érnek el a középiskolai felvételi vizsgákon. Biztos tudást ad át, melyre a továbbtanulás után a középiskolában is tudnak építeni tanulói.
 
Örülünk, hogy Cseke Szilvia iskolánk pedagógusa, büszkék vagyunk Rá! További munkájához sok sikert kívánunk!